Vil ha svømmehall før ny Nadderud stadion

​KLARGJORT: På dette området på Rud er det lagt til rette for byggetrinn 2 av Bærum Idrettspark med svømmehall. Eystein Weltzien (innfelt) og Bærum Idrettsråd har hatt forventning om at ny svømmehall legges ut på anbud i løpet av året. FOTO: ANDRÉ STRØMNES

André Strømnes
04.03.2017
Bærum Idrettsråd er ikke enige i rådmannens forslag om ny Nadderud stadion først og svømmehall på Rud deretter. De mener svømmehall må komme først.

​Fredag skrev Budstikka om Bærumsvømmerne hvor 300 står på venteliste for å få svømmeopplæring. Svømmeklubben håpet en ny svømmehall på Rud kunne stå klar til jul 2018. 14. februar fikk formannskapet i Bærum lagt frem en langsiktig driftsanalyse for 2018–2037.

Rådmannen påpekte at investeringsvolumet er høyt, særlig i nærmeste tidsperiode og foreslår derfor at Nadderud stadion bygges 2017–2022 og svømmehall 2022–2025.

Det får Bærum Idrettsråd til å reagere. Daglig leder i Bærum Idrettsråd, Eystein Weltzien, sier han mener politikerne må stå for sine partiprogrammer og realisere svømmeanlegget på Rud først og at Nadderud stadion er nummer tre i idrettsrådets innstilling om de tre største anleggene i perioden.

Protesterte i e-post

I en e-post til de politiske partiene i forkant av formannskapsmøtet 14. februar var Idrettsrådet tydelige på at deres innstilling om idrettens prioriteringer i den langsiktige planen er:

1) Årlige investeringsmidler i anleggsplanen.

2) Nytt svømmeanlegg på Rud.

3) Ny flerbrukshall på Eikeli.

4) Modernisering av Nadderud stadion med flytting av friidrettsanlegget til Rud.

Videre skriver Idrettsrådet at de med bakgrunn i de politiske partiprogrammene for perioden og den påfølgende prosess med å få realisert trinn 2 i Bærum Idrettspark med svømmeanlegg, har hatt en forventning om at ny svømmehall blir lagt ut på anbud i løpet av året. E-posten er underskrevet av Idrettsrådets styreleder Øivind Gladsø og Eystein Weltzien.

Weltzien forteller at Idrettsrådet har avtalt møte med rådmannen 14. mars.

– Innstillingen i Idrettsrådet er at en svømmehall for store deler av Bærums befolkning har vært så lenge på agendaen at det er mye viktigere enn fotballstadion, kommenterer han og legger til at han frykter at økonomien vil stoppe svømmeanlegget nok en gang.

– Derfor synes vi det er viktig at politikerne følger opp partigrammene sine og at det lages et nøkternt svømmeanlegg, og så i tillegg ser om de kan modernisere Nadderud stadion. Ikke omvendt rekkefølge, sier Eystein Weltzien.

KLAR: Daglig leder i Bærum idrettsråd, Eystein Weltzien. (Foto: TRINE JØDAL)